Informace o stránkách

Tyto stránky vznikly na jaře roku 2001 a s trochu nadsázky lze říci, že jsou výsledkem mého zájmu o Mostecko a chození po horách. Jakkoliv se lidem zdá zdejší region neatraktivní, najdou se zde místa, která stojí za to navštívit. V řadě případů jsou ale skrytá či obtížně přístupná a nebo se o nich prostě neví.

Jak zjistíte, jsou zde prezentované informace poměrně podrobné, ale předpokládají alespoň základní orientaci v regionu. K ní doporučuji např. mapu Klubu českých turistů č. 5 (Krušné hory, Chomutovsko a Mostecko, v měřítku 1:50 000). Převážnou většinu popisovaných míst na ní najdete - rozhodně ne ale všechna. Pro orientaci v terénu jsou výborné také základní mapy v měřítku 1:10 000, dostupné například na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Prezentované informace mají vesměs jednotnou strukturu. Na úvodu stránky je lišta, která zařazuje stránku do kontextu a zároveň slouží k navigaci. U každého článku uvádím i literaturu, případně internetové odkazy, z nichž jsem informace převzal. V případě literatury se jedná se vesměs o regionální periodika a knihy a odborné časopisy, které nejsou úplně běžně dostupné. Za ochotu při jejich shánění a kopírování patří můj dík celé řadě lidí, zejména pracovníkům Okresní knihovny v Mostě, Státního okresního archivu a Knihovny Okresního muzea v Mostě. K informacím prezentovaným na těchto stránkách přispěli ovšem i další lidé, z nichž můj dík patří především panu panu Stanislavu Emingrovi za informace týkající se skal a horolozectví v popisované oblasti.

Ačkoliv jsem se snažil uváděné údaje ověřit a všechna popisovaná místa jsem osobně navštívil, určitě se tu a tam objeví nějaká faktická nepřesnost nebo chyba, či dokonce úplný nesmysl. Pokud nějakou objevíte a nebo pokud máte k mým stránkám nějaké připomínky či byste mi rádi sdělili něco, co tu chybí, neváhejte a pošlete e-mail na adresu rangiroa@seznam.cz. Přispět můžete rovněž do návštěvní knihy. Za všechny příspěvky, náměty a (konstruktivní) kritiku předem děkuji.

Příjemné čtení přeje autor stránek JAKUB LYSÁK.

Na tomto místě bych rád upozornil, že nejsem autorem všech níže uvedených článků. Některé části textů byly bez výraznějších změn převzaty z literatury, která je uvedena na konci jednotlivých stránek. U obrázků převzatých z literatury nebo z Internetu je uveden autor a kniha (nebo webová stránka), odkud jsem je získal. Fotografie, u nichž u nichž není uveden autor, jsou mým dílem. Fotografie i texty ze stránek můžete převzít za předpokladu, že uvedete odkaz na moje stránky. V případě zájmu mohu zaslat i fotografie ve vyšším rozlišení.

Na závěr bych rád upozornil, že aktuální podoba stránek ještě není konečná. Stránky vytvářím ve svém volném čase, jehož je čím dál méně a omlouvám se tímto všem citlivým duším, které si myslí, že odkazy jsou od toho, aby někam vedly. Pokud se Vám po kliknutí nezobrazí žádný dokument nebo na titulek prostě kliknout nejde, je to proto, že jsem k tématu ještě nesehnal dost informací nebo je zatím nezpracoval do publikovatelné podoby. Časem se to určitě zlepší...


Zpět na úvodní stránku