Strážce potoka
Strážce potoka - pohled od západu. Foto Ladislav Vörös (HO Bořeň), jaro 2002.
Krušné hory na Mostecku > Černice a okolí

Eleonořina výšina

Eleonořina výšina je téměř neznámý a poměrně složitě přístupný skalnatý ostroh ve střední části údolí Albrechtického potoka. Nachází nad pravým břehem potoka přibližně 650 m na sever od Josefininy skály a asi 300 m západně od Trempských skal. Východní strana ostrohu příkře spadá k Albrechtickému potoku, jehož údolí je v těchto místech velmi úzké, hluboce zařízlé a jen obtížně přístupné. Potok zde protéká přes velké kameny a vytváří peřeje a kaskády. Nejvyšším bodem ostrohu je snadno přístupná skalnatá homole, ale dominantou Eleonořiny výšiny je nápadná osamocená skalní věž, nazývaná Strážce potoka. Leží o něco níže na okraji ostrohu zhruba 200 m nad Albrechtickým potokem. Kolmá náhorní jižní stěna věže je vysoká 7 m, západní stěna měří 10 m. Vrchol Strážce potoka je přístupný pouze horolezecky, vede na něj celkem šest cest (stav v prosinci 2002) převážně 3. a 4. stupně obtížnosti. Místo dostalo svůj název podle staršího německého pomístního jména Eleonorenhöhe (v literatuře též Eleonors Höhe), které se pro tuto oblast používalo v polovině 19. a na začátku 20. století. Ostroh je, podobně jako celé Albrechtické údolí, porostlý listnatým lesem, v němž převažují buky.

Eleonořina výšina je dobře viditelná z protější strany údolí, tj. z lesní silnice, která příčně protíná Albrechtické údolí a pokračuje na zeleně značenou turistickou cestu vedoucí od Dřevařského rybníka k zámku Jezeří. Přímý přístup z východní strany údolí zarostlým strmým svahem je poměrně obtížný. Přímo na ostroh však vede cesta ze západní strany údolí. Pokud bychom šli po silnici zmiňované v úvodu tohoto odstavce a přešli Albrechtický potok, po několika stech metrech v levotočivé zatáčce narazíme na odbočku vedoucí vlevo mírně dolů. Vydáme-li se po této lesní cestě, brzy přijedeme na rozcestí, kde odbočíme opět vlevo. Po chvíli přijdeme na další rozcestí. Cesta vpravo záhy mizí v bažině, prostřední cesta se ztrácí v bažině na dně údolí a cesta vlevo vede ke Strážci potoka, který leží po necelých 100 m vpravo pod ní. Vpravo nad cestou je ona v úvodu zmiňovaná skalnatá homole.

ODKAZY
Horolezecký průvodce týkající se Eleonořiny výšiny, resp. Strážce potoka, na stránkách HO Bořeň.