Krušné hory na Mostecku > Fláje a okolí

Puklá skála

Vyhlídkové místo nedaleko hráze Flájské přehrady.

Puklá skála
Puklá skála, horní část skaliska od jihu, květen 2007.
Zhruba kilometr od hráze Flájské přehrady leží nápadné skalisko načervenalé barvy - Puklá skála. Tento útes dal jméno i návrší, v jehož úbočí se nachází. Plochý vrchol kopce s triangulačním bodem (kóta 839,9 m) leží zhruba 200 m SV od skály. Původní německý název tohoto vrcholu byl Spreng Berg, na starších českých mapách je uváděn též název Skalka. Vlastní vrchol je nepříliš zajímavý, porostlý nízkým lesem a křižují se tu lesní cesty.

Za shlédnutí stojí ale skála, k níž od křižovatky lesních průseků směřuje vyšlapaná pěšina. Obchází ji ze severní strany a na východě stoupá k vrcholu hřebene. Skalní výchozy jsou tvořeny červenavě zbarveným granitovým porfyrem a draselný živec v nich tvoří až několik centimetrů velké vrostlice. Skalnatý hřeben má tvar půlměsíce otevřeného k západu, je přibližně 50 m dlouhý a stupňovitě klesá směrem k jihu. Dosahuje výšky do 8 metrů. Poblíž horní části hřebene je ještě izolovaná skalní polověž, snadno přístupná z náhorní strany; z té údolní je vysoká okolo 5 m. Pod skalami se pak nachází malé kamenné moře.

Z vrcholu je zajímavý výhled zejména směrem k východu a k jihu, kde dominuje rozlehlá hladina Flájské přehrady a nejvyšší hora Mostecka Loučná. Na začernalém vrcholu si lze též povšimnout většího množství drobných odštěpků horniny. Jsou produktem úderu blesků. Osamělá skála v důsledku své exponované pozice působí totiž jako přírodní hromosvod.

Podle informací od HO Bořeň zde bylo v minulosti vykonáno několik krátkých horolezeckých výstupů, vzhledem k výšce skály spíše nižšího stupně obtížnosti. Lezecky lokalita doposud není oficiálně zpracována. Pozůstatkem lezeckých aktivit je snad i kruh v dolní části hlavního skalního hřebene.

Nedaleko pod skálou vede po lesní cestě protínající úbočí návrší červená značka z bývalých Flájí do Českého Jiřetína. Mineme-li ve směru od Flájí skálu a odbočíme-li první cestou vpravo vzhůru do kopce, přijdeme po chvíli na zmiňovanou křižovatku průseků, odkud nás na vrchol skály dovede pěšina.

Další zdroje informací

Fotografie a obrázky

Foto Pohled z vrcholového skaliska Puklé skály směrem k jihovýchodu na Flájskou přehradu, květen 2007. Foto Polověž, pohled z údolní strany, květen 2007.

Navigace

Souřadnice lokality: 50° 41′ 41″ s. š., 13° 35′ 8″ v. d. (vrchol vyhlídkové skály)
Mapa lokality - výřez ze Základní mapy ČR, © ČÚZK, v originále 1:10 000. Podklad získán z http://geoportal.cenia.cz.
Ortofoto na mapy.cz