Krušné hory na Mostecku > Hora Svaté Kateřiny a okolí

Eduardova skála

vyhlídková skála (908 m) ve tvaru sedící žáby na okraji lesa nad Malým Hájem. Tvoří západní předvrchol Lesenské pláně. Již z dálky dobře viditelný skalní masiv leží přibližně 0,8 km na jihovýchod od malohájského kostela, východně od silnice Malý Háj - Lesná. Na vrcholku skalnaté homole se nachází žulový triangulační sloup (skalní hranol, 909,9 m). Z vrcholu je poměrně daleký rozhled, zejména na západ. Na jihovýchodě Medvědí skála, Lesenská pláň, Liščí vrch, na severu Hora Svaté Kateřiny, na západě jako na dlani osady Malý Háj a Rudolice v Horách, o něco dále Kamenný vrch, údolí Telčského potoka a vzdálenější vrcholy Krušných hor, na jihu osada Lesná. Skálu tvoří hrubozrnná dvojslídná až biotitická kataklastická žula, která místy plynule přechází do okaté ortoruly. Skalní bloky jsou vlivem eroze zaobleny do typických bochníkovitých tvarů. Jižní a východní strana Eduardovy skály společně dvěma přilehlými skalkami a s Koutovou skálou (ležící asi o 40 m západněji) tvoří horolezeckou oblast místního významu; známo je zde celkem 30 cest převážně 3. až 5. stupně obtížnosti. V minulosti se skále říkalo též Eduardův kámen; byla známa díky pověsti.

Eduardova skála
Pohled na Eduardovu skálu od jihozápadu, léto 2001.

K Eduardově skále se nejsnadněji dostaneme, pokud se od křižovatky turistických cest u Rudolic v Horách vydáme po modré značce směrem na Lesnou. Asi po 100 metrech odbočíme doleva na lesní cestu směrem k hájovně, na další křižovatce odbočíme vpravo a pak vlevo. Po opuštění lesa se nacházíme asi 50 m severně od skály, na jejíž vrchol nás dovede pěšina.

FOTOGRAFIE
Historický snímek Eduardovy skály na stránkách Hory Svaté Kateřiny >>
Pohled z Eduardovy skály směrem k severozápadu, rok 1998. V popředí osada Malý Háj. >>