Güntherův pomník
Pamětní kámen Antona Günthera pod rozhlednou v Hoře Svaté Kateřiny, stav v srpnu 2003.
Krušné hory na Mostecku > Hora Svaté Kateřiny a okolí

Güntherův pomník

Kousek od rozhledny na Růžovém vrchu v Hoře Svaté Kateřiny stojí dnes poměrně nenápadný kámen. V jeho čelní straně je vytesán mělký výklenek, v němž kdysi byla deska s německým nápisem:
Fest stieh zum Volk, dr Hamit trei! Anton Günther, 1876 - 1937. Hier oben sang er mit uns seine Lieder.
Tedy v českém překladu: Pevně stojí národ věrný domovu! Anton Günther, 1876 - 1937. Zde nahoře pěl s námi své písně. Pamětní kámen nechal postavit zdejší německý spolek v roce 1938 po písničkářově smrti, deska na pomníčku byla zničena někdy po roce 1945. První věta německého textu byla psána krušnohorským nářečím a je refrénem Güntherovy písně Vergaß dei Haamit net (Nezapomeň na svůj domov).

Anton Günther byl známý německý krušnohorský písničkář, lidový básník a zpěvák. Skládal písně psané německým krušnohorským nářečím, motivované ponejvíce láskou k domovu v Krušných horách a obdivem k jejich přírodním krásám. Písničky nejen psal, ale také sám interpretoval za doprovodu kytary, houslí či tahací harmoniky. Své písně vydával vlastním nákladem s ilustracemi na speciálních pohlednicích. Ještě za Güntherova života byly vydány desítky zpěvníků, notových sbírek a textových sborníků s jeho tvorbou.

Anton Günther se narodil 5. června 1876 v Božím Daru. Původně chtěl vystudovat lesnictví, což ale pro chudobu rodičů nebylo možné. V německém Annabergu se začal učit litografem; výuční list získal v tiskárně A. Haaseho v Praze. I přes lákavou nabídku práce v Dánsku se vrátil domů do Božího Daru. V první světové válce byl tehdy již známý písničkář na italské frontě těžce zraněn. Po návratu z vojenského lazaretu domů již nikdy své rodné městečko neopustil. Až do konce života zde žil jako prostý chalupník a hudbou si jen vylepšoval skromné živobytí. 29. dubna 1937 spáchal sebevraždu, jejíž pohnutky nebyly nikdy úplně objasněny. Pohřben byl v Božím Daru. Hrob Antona Günthera, zdobený bronzovým reliéfem od Hermanna Rosy, je poutním místem, které již desítky let hojně navštěvují početní ctitelé Güntherova díla.

Anton Günther
Anthon Günther, výřez z obalu CD Grüß dich Gott, mei Arzgebirg. Převzato z amazon.de.

Güntherovy písničky v Krušnohoří doslova zlidověly a staly se duchovním majetkem několika generací německého obyvatelstva hor. Napsal celkem zhruba 150 písní, z nichž k nejpopulárnějším patří např. Pozdrav Krušným horám (Grüß dich Gott, mei Arzgebirg), Pochod lyžařů (Schneeschuhfahrermarsch), Doma je doma (Derham is derham), Píseň o borůvkách (Blüh Schwarzbeer blüh'), Nezapomeň na svůj domov (Vergaß dei Haamit net) aj. Jak se dá vytušit již z jejich názvů, Günhterovo dílo je psané pro laika naprosto nesrozumitelným německým krušnohorským nářečím. Přesto jsou jeho písně v německé části Krušnohoří velmi populární dodnes.

ZDROJE
Burachovič, S.: Anton Günther at www.knihovna.kvary.cz
Internetové stránky www.anton-guenther.de