Krušné hory na Mostecku > Hora Svaté Kateřiny a okolí

Vodopád Nivského potoka

Vodopád Nivského potoka
Vodopád Nivského potoka v srpnu 2004.

Neznámý a nepříliš dobře přístupný vodopád se nachází v údolí Nivského potoka (Lužce), východně od silnice Malý Háj - Svahová. Dno údolí tu v jednom místě tvoří skalní práh, přes který potok přepadá. Vznikl zde tak čtyřmetrový vodopád, pod nímž jsou ještě další dva nízké stupně. Na starých německých mapách označován jako Aubachfall bei Neuhaus (vodopád Nivského potoka u Svahové), novější regionální časopis uvádí název Helenčiny vodopády. Menší peřeje jsou i hezkém, ale místy dost obtížně průchodném údolí dále po proudu potoka až k Nivskému mlýnu, kde Lužec teče přes velké kameny a skalní prahy. Vodopád leží v nadmořské výšce 750 m, zhruba 100 metrů pod místem, kde po lávce přechází Nivský potok červená turistická značka z Lesné do Svahové. Odtud nezbývá, než se vydat terénem po levém břehu potoka.

Nivský potok, na kterém vodopád vznikl, má dva prameny. Jeden z nich, Lužec, pramení 1 km severozápadně od Lesné ve výšce 864 m a protéká Telčským rybníkem. Druhý - Nivský potok - pramení 1,6 km severozápadně od Svahové ve výšce 871 m a protéká Kachním rybníkem. Oba potůčky se stékají 1,7 km severně od Svahové. od soutoku se vodní tok oficiálně nazývá Nivský potok, ovšem častěji se používá jména Lužec (obě jména vznikla překladme německého názvu Aubach; Au = niva, luh). Potok měří celkem 11,1 km a původně ústil do Bíliny. V 70. letech 20. století byl dolní tok potoka v souvislosti s těžbou uhlí přeložen a zaústěn z části do Podkrušnohorského přivaděče, částečně upraveným korytem do Bíliny. Voda z Nivského potoka je převáděna do povodí Bíliny pro využití k vodárenským účelům (vodní nádrž Jirkov).

LITERATURA
Lorber, J.: Zeměpisná vlastní jména Chomutovska a Kadaňska, Okresní muzeum v Chomutově, Chomutov 1998