obrázek: Červený kříž (44 kB)
Červený kříž, pohled od cesty. Stav na jaře v roce 2000.
Krušné hory na Mostecku > Jezeří a okolí

Červený kříž

se nachází v lese nad zámkem Jezeří na křižovatce silničky z Nové Vsi a lesních cest přímo u zeleně značené turistické cesty vedoucí od zámku k Dřevařskému rybníku. Kříž nechala postavit manželka knížete Ferdinanda Josefa z Lobkovic v roce 1868 na památku dvou dětí, jež zde zahynuly ve sněhové vichřici. Kříž je dřevěný a byl již několikrát obnoven.

K místu se váže následující příběh: Přibližně v polovině předminulého století (tedy asi kolem roku 1850) se vypravily dvě děti, sourozenci, chlapec a děvče, z Nové Vsi do Dřínova. V Nové Vsi byly na návštěvě u babičky a chtěly se vrátit zpět ke svým rodičům. Po několika kilometrech chůze se přihnala sněhová vánice. Děti sešly z cesty, dlouho bloudily lesem a po nějaké době, zmoženy únavou, se rozhodly přečkat bouři v závětří smrkových houštin. Na tomtéž místě pak byla po několika dnech nalezena jejich zmrzlá těla a později postaven kříž. Dnes je zde odpočinkové místo s lavičkou pro turisty směřující z hor k zámku Jezeří.

Na návrší zhruba 50 m od kříže směrem k jihovýchodu byl v roce 1973 objeven obětní kámen a zbytky sídliště kultury štítarského typu z doby bronzové, datované do období kolem roku 1800 př. n. l. Byly zde rovněž nalezeny stopy po opevnění z doby třicetileté války.