Krušné hory na Mostecku > Jezerka a okolí

Skalní brána

Rulová skalní brána ve východním úbočí Jedlové je v této oblasti Krušných hor unikátním skalním útvarem. Představuje krásnou ukázku mrazového zvětrávání ruly. Leží sice již mimo území NPR Jezerka, ale jen kousek od hranice rezervace, tedy ještě v jejím ochranném pásmu. Tento jedinečný skalní útvar měl být dokonce chráněn samostatně jako chráněný přírodní výtvor. Na výšku měří brána něco přes 5 metrů a dosahuje šířky zhruba 2 m. Orientována je ve směru SZ - JV. Skalní útvar, v němž brána vznikla, má dva samostatné vrcholy, přičemž ten jižnější o něco převyšuje vrchol severní. Z náhorní strany je skalisko vysoké zhruba jen 5 m, ovšem jeho údolní, k cestě přivrácená strana dosahuje výšky 25 m. Brána leží zhruba 40 m nad cestou tvořící západní hranici rezervace Jezerka, přibližně 150 m severně od Tereziny vyhlídky. Z jednoho místa na této cestě je také brána vidět - ovšem pouze v době, kdy jsou stromy bez listů. Jinak je útvar velice těžko přístupný; problémem není ani tak cesta nahoru jako spíše sestup po velmi příkrém suťovitém svahu. Relativně pohodlnější přístup je vzhůru mírnějším svahem od Terezčina sedátka a kolem skály Prsty.
Skalní brána
Pohled na skalní masív s bránou z náhorní strany, jaro 2001. Za stromem v levé části snímku vykukuje skalní útvar nazývaný Nad Bránou.

Tento skalní útvar bývá občas také nazýván skalním oknem, což je ale z geomorfologického hlediska nepřesné. Skalní okno je totiž otvor menších rozměrů, vzniklý zpravidla ve vyšších partiích skály a tedy nedosahující jejího úpatí. U skalní brány alespoň jedna strana (v našem případě náhorní jižní) skalního úpatí dosahuje. U okna i u brány musí rozměr perforace převyšovat šířku skály, v níž útvar vznikl.

V okolí brány se nachází několik dalších skalních útvarů, které společně s bránou představují horolezecký terén místního významu. Jsou to vrcholy skalnatého hřebene, příkře spadajícího ze svahu Jedlové do údolí Vesnického potoka. Patří sem skála Nad Bránou, jejíž vrchol je stejně jako vrchol útvaru, v němž brána vznikla, přístupný pouze horolezecky. Z jejich vrcholů je výhled na Jezerku a na velkolom Československé armády. Pod silnicí v zatáčce pod bránou se nalézá další zajímavý skalní útvar, nazvaný Pod oklikem. Dalších 100 m pod touto skálou je pak Komínová věž se čtrnáctimetrovou údolní stěnou. Poslední dva útvary již leží na území NPR Jezerka.

FOTOGRAFIE
Skalní brána, pohled od jihu. Vyfoceno Z. Brusem v roce 1968, převzato ze Sborníku Okresního muzea v Mostě 2001. Na snímku dobře vyniká velikost brány ve srovnání s postavami stojícími u ní. >>

LITERATURA
Věže na Chomutovsku: Brána in Mantana 1/2004, str. 8, v elektronické podobě na stránkách Horoklubu Chomutov.