Krušné hory na Mostecku > Jezerka a okolí

Jeskyně na Jezerce

Jeskyně na Jezerce
Jeskyně pod vrcholem Jezerky, pohled na vchod od západu, léto 2002.
Zmínka o rozsedlinové jeskyni na vrcholu Jezerky se objevuje ve většině novějších prací o rezervaci. Konstatuje se však pouze její existence kdesi na vrcholu hory. Ve skutečnosti je ale jeskyně od vrcholu poměrně vzdálena; tvoří ji vysoká úzká skalní rozsedlina v rulovém skalním bloku na jihozápadním úbočí Jezerky v oblasti pod vyhlídkou. Dno jeskyně se velmi příkře svažuje k jejímu ústí. Na konci je zatarasena skalním blokem, po jehož stranách vedou dále již jen úzké zanesené neprůlezné pukliny; prostor nad tímto blokem vytváří jakýsi miniaturní nepřístupný balkónek. Celková délka hlavní části je asi 6 m, výška u vstupu přibližně 5 m, šířka u dna jeskyně něco přes metr. Směrem vzhůru se jeskyně poněkud rozšiřuje; strop je tvořen z části kamennými bloky a z části mohutnými balvany, ve stropu zadní části jeskyně je dokonce uzounký průduch v puklém stropě. Krátce za vstupem tajemná zamčená kovová skříňka. Jeskyně je dost obtížně přístupná, protože k ní nevede žádná cesta ani pěšina a kromě toho je docela problém ji ve spleti skal na jižním a jihozápadním úbočí Jezerky vůbec najít. Navíc se jeskyně se nachází na území rezervace, kde se z důvodu ochrany přírody nesmí chodit mimo značené cesty.

LITERATURA
Bárta, Z.: Suchozemští obratlovci státní přírodní rezervace Jezerka in Sborník Okresního muzea v Mostě, Okresní muzeum, Most 1981