Krušné hory na Mostecku > Jezerka a okolí

Terezina vyhlídka

Vydáme-li se po cestě tvořící západní hranici rezervace Jezerka (říká se jí Terezínská cesta) směrem do Vysoké Pece, přijdeme až k místu, kde se cesta stáčí vpravo do jižních svahů. Po levé straně vidíme krásný malý palouček s vyhlídkovou plošinou a borovicí. Místo leží v jihovýchodním úbočí Jedlové ve výšce 550 m a tradičně se nazývá Terezino nebo Terezčino sedátko (dříve Theresiensitz). Na novějších mapách je označeno jako Terezina vyhlídka. Jméno dostalo pravděpodobně po kněžně nebo hraběnce z rodu Lobkoviců, podobně jako ostatní dívčí pomístní jména v okolí. Dotyčná se ovšem jmenovala Terezie, tudíž dnešní název je tak trochu špatně. V minulosti tu stával dřevěný altán. Dodnes se zachovala jen kamenná podezdívka vytvářející vyvýšenou plošinu a polorozpadlý zbytek přístupového schodiště. Terezčino sedátko bývalo v minulosti oblíbeným výletním místem. Otvírá se odtud mimořádně hezký, leč zvolna zarůstající rozhled do údolí Vesnického potoka a zejména na západní svah hory Jezeří.
Terezina vyhlídka
Terezino sedátko, pohled od cesty, léto 2002.

V blízkém okolí Terezčina sedátka se nachází několik zajímavých skalních útvarů. Přímo od vyhlídky se směrem do údolí táhne 3 - 5 m vysoký Terezčin hřeben, přerušený průchozím sedlem. Hřeben dole zakončuje tzv. Rozlámaná skála. Kousek nad ní se nachází malé skalní okno. Pod cestou severně od Terezčina hřebene leží Jeskynní skála, která dostala jméno podle dvou malých jeskyněk na své severní straně. Údolní stěna této skály je vysoká přibližně 12 metrů. Asi 50 m západně od vyhlídky se ve svahu nad cestou nachází skalní útvar Prsty, před válkou pravděpodobně nazývaný Feieressel. Čtrnáctimetrová skála svým tvarem komín opravdu připomíná. Z náhorní strany je skála při troše opatrnosti přístupná a z jejího vrcholu je vcelku hezký pohled na západní svahy Jezerky. Všechny zmíněné skalní útvary mají místní horolezecký význam. Známy jsou zde zhruba čtyři desítky cest, většinou 3. a 4. stupně obtížnosti. Asi 150 m severně od Tereziny vyhlídky leží známá skalní brána.

LITERATURA
Věže na Chomutovsku: Prsty in Mantana 3/2004, str. 5, v elektronické podobě na stránkách Horoklubu Chomutov.