Krušné hory na Mostecku > Klíny a okolí

Gizelin pramen a Ztracený potok

Zajímavosti v hraničních bažinách západně od Černého rybníka.

Gizelin pramen
Gizelin pramen, vpravo hraniční kámen 7/15. Vyfoceno v dubnu 2008.
Příznivci hraničních mezníků si ve výběžku českého území západně od Černého rybníka přijdou na své. Z rovinatého terénu se zde mírně zdvihá návrší Klugehübel (834,1 m), jehož vrchol leží již v Německu necelého půl kilometru za státní hranicí. Kopec nese jméno podle nadlesního Klugeho, který zde v 70. a 80. letech 20. století v období odumírání zdejších smrkových porostů v důsledku poškození imisemi začal se zalesňováním, především výsadbou bříz a jeřábů. Z kopce je částečný výhled směrem na východ na Loučnou.

V jižním úbočí přímo na česko-saské hranici nalezneme pramen Giselaquelle (překládá se jako Gizelin či Giselský pramen, oficiální české jméno neexistuje). Pramen leží v nadmořské výšce 817,3 m u hraničního kamene 7/15 mezi červeně značenou cestou vedoucí z rozcestí U Desítky podél státní hranice směrem do Českého Jiřetína a lesní silničkou Münzelweg vedoucí po německé straně, po níž vede zelená a žlutá turistická značka. Na německé straně na pramen upozorňuje ukazatel. Od silničky je vzdálen zhruba 50 m a je k němu vyšlapána pěšina. Z české cesty je k prameni podstatně blíž, ale je schován za stromy.

Z Gizelina pramene vytéká Ztracený potok (v Německu zvaný Verlorener Brunnenbach), který v délce 300 m mezi hraničními kameny 7/15 až 8 tvoří hranici mezi ČR a Saskem. U hraničního kamene 8 se jeho tok odklání do Německa, aby se po dalších 200 metrech znovu dotkl hranice a následně zmizel v bažinách. Odtud je tedy zřejmě odvozeno jak české, tak německé jméno potoka. Dále pod bažinou pokračuje převážně bezvodý hraniční příkop až ke kameni 8/14, odkud tvoří pro změnu hranici Stříbrný potok (v Německu nazývaný Grenzbach, tj. Hraniční potok) v délce zhruba 200 m až ke kameni 8/19. Zde Stříbrný potok přijímá zleva bezejmenný přítok a obrací svůj tok do Německa.

Popsaná místa můžeme z ČR navštívit tak, že k nim odbočíme ze zmiňované červené značky vedoucí v bezprostřední blízkosti hranice. Alternativně můžeme využít obnovený přechod u Klínské brány (Göhrener Tor) severně od Gizelina pramene. Je zde nově vybudované odpočívadlo a informační tabule, z níž se dozvíme, že název Klínská brána se začal používat koncem 19. století v souvislosti s Flájskou oborou patřící k zámečku Lichtenwald. Hranice obory byly v této době oproti dnešním posunuté a brána sloužila k zamezení úniku zvěře z obory. Od hraničního přechodu dojdeme na rozcestí, kde odbočíme vlevo na výše zmíněnou cestu Münzelweg a pak ke Gizelinu prameni.

Další zdroje informací

Fotografie a obrázky

Foto Pohled proti proudu Ztraceného potoka v místech, kde přestává tvořit státní hranici a odklání se do Německa. Stav v dubnu 2008. Foto Pohled po proudu Ztraceného potoka v místech, kde jeho tok mizí v bažině. Stav v dubnu 2008.

Navigace

Souřadnice lokality: 50° 39′ 21″ s. š., 13° 30′ 51″ v. d. (Giselaquelle)
Mapa lokality - výřez z TK 10, © Landesvermessungsamt Sachsen, v originále 1:10 000. Podklad získán prostřednictvím služby WMS.
Ortofoto na mapy.cz