Kamenec
Kamenec - Rozpukaná věž v jižnější skupině skal.
Krušné hory na Mostecku > Klíny a okolí

Kamenec

Hora Kamenec (813,7 m), dříve nazývaná Na Kamenci, Kamenný vrch nebo Steinhübel, leží jižně od křižovatky silnice Klíny - Mníšek s Kostelní cestou a uzavírá ze severu údolí Loupnice. Své jméno dostala podle dvou skupin zajímavých skalních útvarů, které leží asi 100 m jihozápadně od triangulačního bodu označujícího vrchol. Útvary vznikly mrazovým zvětráváním žuly. Severnější skála (nzaývaná Na Kamenci) má zhruba 8 metrů vysokou údolní stěnu, její vrchol je chodecky přístupný a nacházejí se na něm zbytky srubu. Jižnější skupině skalek dominuje rozsáhlejší, asi 6 m vysoká kupa (Vyhlídka), v současné době přístupná po žebříku. Z tohoto místa je částečný rozhled, hlavně do údolí Loupnice. Zajímavým skalním útvarem jižnější skupiny je Rozpukaná věž (viz foto). Na jižním svahu pod skalami malé suťové pole. Skály jsou horolezeckým terénem místního významu, je tu evidováno celkem 16 krátkých a převážně lehkých cest (stav v květnu 2004).

Ke skalám se přijde po lesní cestě, odbočující z Kostelní cesty (modře značená cesta směr Klíny) k jihozápadu. K triangulačnímu bodu je to zhruba 300 m a skály se nacházejí dále za ním. Na jihovýchodním úpatí Kamence ve výšce 795 m pramení potok Loupnice.