Krušné hory na Mostecku > Křížatky a okolí

Hřeben

Hřeben na mapě
Hřeben na základní mapě ČR vydané ČÚZK, v originále 1:10.000. Převzato z terramapserveru.

Hřeben je hora ležící zhruba kilometr severozápadně od Křížatek, jižně od silnice Janov - Mníšek. Dříve byla nazývána Kammberg. Na vrcholu triangulační bod (kóta 687,43 m). Nejvyšší místo kopce tvoří ale nevysoká, snadno přístupná skalka vzdálená od vrcholového kamene asi 40 m směrem na východ. Z jejího vrcholu je částečný rozhled směrem na jih a jihozápad na protější stranu údolí Janovského potoka. Pod skalkou pozůstatky dřevěné stavby. Nejsnazší přístup od křižovatky silnice Janov - Mníšek s cestou vedoucí do údolí Janovského potoka. Vydáme se po nevýrazné cestě směrem vlevo směrem od silnice, závěrečný úsek k vrcholu terénem.

LITERATURA
kolektiv autorů: Heimatkunde des Brüxer Schulbezirkes, Kreuzweg, Deutscher Lehrerverein, Most 1908