Krušné hory na Mostecku > Křížatky a okolí

Křížatky a okolí

Příjemné výletní místo a v minulosti též známá rekreační osada Křížatky leží v nadmořské výšce 527 m na jihovýchodním svahu Krušných hor přibližně 2 km severně od Janova. Nachází se v krásném místě na velké mýtině uprostřed bukových lesů. S Janovem ji spojuje silnice s mnoha serpentinami, která prochází osadou a pokračuje dále do Mníšku. Vesnici tvoří rozptýlená zástavba převážně západně od této silnice na mírně svažující se plošině na úpatí hory Hřeben (687,4 m).

Osada je v písemných pramenech poprvé doložena roku 1585, kdy je zmiňována v souvislosti s prodejem mosteckého panství Ladislavu z Lobkovic. Pojmenování zřejmě souvisí se staročeským přídavným jménem křížatý - ves zřejmě vznikla na křižovatce dvou cest. Archeologické nálezy z okolí Křížatek dokládají, že tudy kdysi opravdu stará obchodní cesta do Saska vedla. Zbytky starých cest jsou na některých místech v terénu dodnes patrné v podobě úvozových reliktů. V roce 1785 měla ves 15 domů, jejich počet se ani v následujících staletích příliš nezměnil. Zdejší obyvatelé se živili převážně jako nádeníci, dřevorubci, částečně v zemědělství a sadařství, nepatrně v podnikání. Na konci 19. století tu stávalo 17 domů a žilo v nich 90 obyvatel. Od začátku 20. století byly Křížatky známým a vyhledávaným letoviskem - nacházely se zde dva velké rekreační objekty (jeden patřil dříve okresnímu úřadu a druhý ředitelství dolů). Jedním z těchto objektů byla ozdravovna, postavená v letech 1911-1912. Budova sloužila různým účelům až do 90. let 20. století, kdy vyhořela. Dnes osada slouží spíše k individuální rekreaci a je oblíbeným výletním místem obyvatel Litvínova. Jistě k tomu přispívá místní hostinec a zřejmě i fakt, že sem od roku 1962 jezdí z Litvínova městská doprava (linka č. 6). Z horní části vesnice se otvírají panoramatické výhledy do Mostecké pánve a na České středohoří.

V květnu 2000 se o Křížatkách mluvilo v médiích v souvislosti s mužem, kterého zde uštkla zmije. Tento případ vzbudil poměrně velký ohlas, protože se ukázalo, že v České republice tehdy nebylo k dispozici žádné použitelné sérum proti hadímu uštknutí. Padesátiletý muž po šestnácti dnech v mostecké nemocnici zemřel.

K jediným památkám v intravilánu osady patří kaple z roku 1911, bez zařízení, v roce 2000 nově opravená. Vedle ní stojí kříž s letopočtem 1884. Zajímavá je i zahrada se sochařskou výzdobou u domu čp. 16, kde má ateliér ak. sochař Stanislav Hanzík. V lese západně od osady, vlevo od cesty do údolí Janovského potoka, se nachází pomník amerických letců. Severovýchodně od Křížatek leží krásné údolí Loupnice s Mosteckou přehradou a dobře ukrytým pomníčkem Josefa Neubera. Severozápadně od vsi se zvedá horský hřbet, začínající již zmiňovanou horou Hřeben (687,4 m), pokračující Jeřabinou (788 m), na jejímž vrcholu stávala rozhledna, a Bratrskou (774,4 m) a končící již u Mníšku ležícím Větrným vrchem (799,8 m). Severozápadně od Křížatek pramení Janovský potok, který na svém středním a dolním toku vytváří pěkné zalesněné údolí, kterým vede lesní cesta z janovského Zátiší (resp. od zastávky MHD Osada Poslušnost) nahoru na Křížatky a pod Hřeben.

LITERATURA
Pokorná, L. a kolektiv: Kniha o Mostecku, Dialog, Litvínov 2000
mhm: Muž uštknutý zmijí bojuje v nemocnici o život in Deník Mostecka, 13. 5. 2000