Krušné hory na Mostecku > Meziboří a okolí

Loučná

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve nazývána Wieselstein. Vrcholová část hory je porostlá břízami a buky a částečně také znovu vyrůstajícím smrkovým lesem, který nahradil původní smrkové porosty zničené imisemi.

Na vrcholové plošině se kromě rozsáhlých suťových hald nachází dvě skupiny skalisek z loučensko-flájského žulového porfyru. Jejich povrch je mrazovým zvětráváním upraven do podoby tzv. mrazových srubů. Níže ležící jižní skála, dosahující z údolní strany výšky asi 10 m, má na svém vrcholu dva nově postavené dřevěné kříže. Z plošiny přístupné z náhorní strany se otvírá pěkný výhled všemi směry s výjimkou severního, vidět je hřeben Krušných hor, Mostecko, Teplicko a část Českého středohoří.

Výše ležící severní skála, měřící také zhruba 10 m a tvořící hlavní vrchol Loučné, a její bezprostřední okolí nejsou oficiálně přístupné - leží totiž na území Flájské obory. Na vrcholu skaliska se nachází triangulační bod (hřebová nivelační značka - kóta 956,01 m), severně a východně od skály jsou ještě další dva body. Na vrcholu stávala dřevěná trámová věž, jejíž zbytky leží spadlé dole pod skálou. Vrchol skaliska je přístupný z východní strany. Mezi ním a plotem obory se nacházejí další objekty: nový retranslační stožár a železná pozorovací věž, v 50. letech 20. století využívaná Československou armádou. V okolí další zbytky armádních staveb (zbytky základů budov, panelová cesta). Přístup na vrchol pozorovací věže je problematický a poměrně nebezpečný, nicméně vylézt se tam dá a z plošiny je výhled navíc směrem k severu na Flájskou přehradu a do Německa. Za zmínku stojí ještě plochý severní předvrchol Loučné (933 m), ležící zhruba půl kilometru na severozápad od vrcholu na území Flájské obory.

Vrchol Loučné
Severní skála, pozorovací věž a retranslační stožár na vrcholu Loučné, pohled od jihu. Převzato ze stránek U. Herzoga, upraveno.

Vrchol je cílem cyklistického a běžeckého závodu Loučná 956, pořádaného od roku 2000 (více na www.volny.cz/loucna956). Od konce 90. let 20. století sem rovněž vede tvarová odbočka od modře značené cesty Meziboří - Dlouhá Louka, která končí na vyhlídkové plošině na jižním skalisku.

LITERATURA
Hurník, S.: Zavátá minulost Mostecka, Sborník Okresního muzea v Mostě, Okresní muzeum v Mostě, Most 2001