Krušné hory na Mostecku > Nová Ves v Horách a okolí

Medvědí skála

Medvědí skála je druhá nejvyšší hora Mostecka a nejvyšší vrchol Rudolické hornatiny, měří 923,8 m. Tvoří oblý vrchol krátkého hřbetu složeného z reliktních biotitických žul a dvojslídných ortorul. Na plochém temeni hory se nacházejí vrcholové skály a žokovité balvany, na úbočích řada větších i menších skalek a na svazích rozptýlené sutě. Hora byla původně porostlá smrkovým lesem, který odumřel vlivem imisí, příměs buku zejména na východní straně. Je velmi pravděpodobné, že během ledových dob ve čtvrtohorách pokrývala vrcholek Medvědí skály malá ledovcová čepička. Jméno Medvědí skála dostala hora podle toho, že zde byl v 18. století zastřelen poslední medvěd žijící v Krušných horách.

Medvědí skála
Medvědí skála - dominantní skalisko na vrcholové plošině. Pohled od vrcholu.

Vlastní vrchol tvoří asi 7 m vysoká skalnatá homole, přístupná ze severu po starých kamenných schodech. V její nejvyšší části se nachází vrcholová mohyla z postavená z kamenů stmelených maltou, a na její špičce žulový kámen označující triangulační bod. Vrchol kamene leží ve výšce 923,84 m. Území v bezprostředním okolí (150 m) je chráněným územím geodetického bodu, což dokládají tabule se státním znakem. Asi 50 m severně od vrcholu je výrazná, již z dálky viditelná skalní věž; na malé plošince po její straně se nachází polorozpadlý dřevěný srub. Skála se srubem, skály u triangulačního bodu a tzv. Poslední skála ležící přibližně 100 m jižně od vrcholu představují horolezecký terén místního významu. Většina zdejších cest je 3. a 4. stupně obtížnosti.

Z vrcholu je nádherný kruhový rozhled, jeden z nejhezčích na Mostecku: na severu Hora Svaté Kateřiny, na severovýchodě Jeřabina, Černý vrch, Loučná, Stropník, na východě Litvínov, na jihovýchodě Mostecká pánev, Bořeň, Milešovka, Zlatník, Hněvín a další kopce Českého Středohoří, na jihu Žatecko, na jihozápadě Doupovské hory, na západě Klínovec.

Medvědí skála - vrchol
Medvědí skála - vrchol s triangulačním bodem.
Zřejmě právě kvůli tomuto výhledu si Medvědí skálu v roce 1863 vybrali zeměměřiči z Rakouska a Saska jako jeden z hlavních opěrných bodů při vyměřování evropské triangulační sítě. Na vrcholu byl vztyčen vysoký triangulační sloup a okolo něj postavena dřevěná trámová věž, která po skončení geodetických měření sloužila od roku 1865 jako rozhledna, z níž měl být údajně nejhezčí výhled v celém východním Krušnohoří. Neudržovaná dřevěná stavba se zřítila někdy na počátku 20. století (kolem roku 1905). Existenci rozhledny připomínají ve skále vytesané štěrbiny, zřejmě pozůstatky základů věže a již zmíněné zbytky kamenného schodiště. Zajímavé je také to, že až donedávna se pod vrcholem povalovala hromada starých opracovaných dřevěných klád; jestli to ale byly zbytky někdejší rozhledny, to je otázka.

Medvědí skála patřila v předválečných letech k oblíbeným výletním místům; dnes je téměř neznámá. Na vrchol vede lesní cesta, která odbočuje ze silničky Nová Ves - Červená Jáma (první odbočka vpravo za vodárnou). Cesta jde nejprve přímo vzhůru, pak se stočí doprava a na rozcestí se odbočí vlevo nahoru. Tato cesta vede až na hřeben severně od vrcholu, k němuž se dostanete po pěšině.


LITERATURA
Nouza, J.: Rozhledny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, nakladatelství 555, Liberec 1999
kolektiv autorů: Zeměpisný lexikon ČSSR. Hory a nížiny, Academia, Praha 1987
kolektiv autorů: Lezecký průvodce Krušné hory, Střední Poohří a České středohoří, Horoklub Chomutov, Chomutov 2002