Krušné hory na Mostecku > Nová Ves v Horách a okolí

Polední skály

skupina skal ležící 1,6 km jižně od Mikulovic v jihovýchodním úbočí kopce Čihadlo (dříve Vogelherd, na mapě jen kóta 792,3 m). Skály se nacházejí po pravé straně cesty vedoucí od Dřevařského rybníka směrem k bývalému loveckému zámečku Lniště. Hlavní část tohoto poměrně mohutného skalního seskupení tvoří Velká Polední skála, jejíž náhorní severní stěna je asi 9 m vysoká; mnohem impozantněji působí při pohledu z údolí východní stěna dosahující výšky zhruba 20 m. Přímo pod jižním okrajem Velké Polední skály se nachází Malá Polední skála, která je oddělena sedlem a je mnohem nižší.
Polední skály
Pohled na horní část hřebene Poledních skal od východu, jaro 2002. Uprostřed snímku je Velká Polední skála.

Jméno Poledních skal je nově vytvořené - skály ho dostaly podle toho, že je jejich hřeben orientován směrem k jihu. Před válkou byly nazývány Grosser Stein (Velký kámen) a byly mnohem známější než dnes. Velká Polední skála totiž patřila k oblíbeným skalním vyhlídkám. To dokazuje zbytek přístupové cesty na její východní straně a pozůstatky železné konstrukce na jejím vrcholu. Ten je při troše opatrnosti chodecky přístupný i dnes a nabízí výhled do údolí Albrechtického potoka. Na jižní straně skály v jejím nejnižším místě je převis s místem vhodným k táboření. Zhruba 50 m východně od skal vyvěrá nad cestou pramen. Polední skály jsou horolezeckým terénem místního významu; známých je zde 12 cest 3. a 4. stupně obtížnosti (stav v dubnu 2004).

LITERATURA
kolektiv autorů: Lezecký průvodce Krušné hory, Střední Poohří a České středohoří, Horoklub Chomutov, Chomutov 2002
Část tohoto průvodce týkající se Poledních skal je v elektronické podobě na stránkách HO Bořeň.